Обръщали ли сте внимание, че при немалка част от ескалаторите, които използвате, парапетът се движи по-бързо от стъпалата? Има причина за това. 

Предавката, която движи парапета, е направена от метал. Той се износва бавно. 

Предавката, която задвижва парапета, е направена от гума и се износва бързо. Със смаляването ѝ парапетът започва да се движи по-бавно. За да се удължи сервизният им живот, колелата, които движат парапета, се правят с два процента по-големи от необходимото. Затова парапетът се движи по-бързо. 

По това можете да определите възрастта на ескалатора. При новите ескалатори парапетът се движи по-бързо от стъпалата. Ако ескалаторът е в средата на сервизния си живот, те се движат със същата скорост като стъпалата. Ескалаторът се нуждае от ремонт, когато виждате, че парапетът изостава зад вас. 

Източник: Bright Side