Новоразработен наноматериал може да отдели водородно гориво от морската вода много по-евтино и по-ефективно от съществуващите методи. Така потенциално ще може да осигури още един и то обещаващ начин за отключване на този възобновяем енергиен източник. Ако се намери ценово ефективен начин за производство на водород от вода това ще намали значително нашата зависимост от изкопаеми горива.

Според екипа от учени техният метод е изключително подходящ за някои области на САЩ и планетата, като например щата Флорида, където има морска вода и слънце в изобилие. Наноматериалът, който са разработили учените, действа като фотокатализатор. Той ускорява химическата реакция, която се получава, когато светлината удари повърхността на Земята. В този случай ще произведе водороден газ от солената вода.

Science Alert