Всеки смята, че познава интернет, глобалната мрежа. Но дали наистина е така? Наистина ли знаем как работи интернет, как функционира, каква е структурата му? Доброто разбиране на мрежата днес е по-необходимо от всякога дори за обикновения потребител, защото касае сигурността на информацията и оттук - сигурността на личния му живот. Ето една подробна анимация, която прегледно ни показва как всъщност работи интернет. Вижте я тук.