Младеж, завършил университет и постъпил на работа във фирма. На втория ден шефът го извикал и попитал:

- Ти силен програмист ли си?

- Как да ви кажа?

- Е силен ли си?

- В общи линии, да.

- Тогава ще се заемеш с преместването на компютрите.