Когато спре интернетът, можеш да се вглъбиш в себе си и сериозно да се замис… А, не – тръгна!