Мими от 7-ия етаж предпочиташе бабите пред блока да я одумват, че е проститутка, отколкото да разберат, че е кардиолог.