Според едно народно поверие когато се нанасяте в нов дом, първо трябва да пуснете вътре не котката, а интернет кабела.

Където полегне той - там слагате леглото. И бюрото. И хладилника с манджата и бирата.