Ако Гугъл беше български, под логото щеше да пише: "ТУК НЕ Е ИНФОРМАЦИЯ".