Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия е най-новият дигитален продукт, изработен в Секцията за българска диалектология и лингвистична география, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката.

Върху нея научната и широката общественост у нас и в чужбина има възможност да види и чуе езикови и етнографски материали, аудио- и видеозаписи, а също и галерия от снимки, свързани с кулинарната култура на българите като част от националната идентичност.

Материалът е много богат, актуален и автентичен, събран по време на множество теренни експедиции през последните 3 години.

Интерактивната кулинарна карта на българската езикова територия е достъпна на следния адрес: https://kulinar.ibl.bas.bg/