Всеки ден четем новини на здравна тематика. Понякога обаче различните дописки на едни и същи теми влизат в откровени противоречия.

Постоянно виждаме огромно разминаване между заглавието и определени резултати, до които са достигнали учените.

Как можете да разпознавате тези кликбейт заглавия?

Вижте в този изключително интересен урок на Джеф Лийк и ЛюсиМакгован.

Налични са субтитри на български.