8. Защо Австрия не е в НАТО?

9. Защо България е толкова бедна?

10. Защо Беларус е наричана бялата Русия?

11. Защо Белгия е държава?

12. Защо Литва е толкова малка?

13. Защо Турция е кръстена на пуйката? (от английски – turkey – пуйка)

Източник: onedio.coB