Учени създадоха изкуствен интелект, наречен PLATO, който е вдъхновен от изследванията, посветени на начините, по които бебета се учат. И той може да разсъждава досущ като човешко бебе.

PLATO (Physics Learning through Auto-encoding and Tracking Objects) е обучен посредством поредица от кодирани видеа, които включват същите базови познания, които бебетата научават през първите месеци от своя живот.

„За наше щастие десетилетия наред психолозите на развитието изучават познанията на бебетата за физическия свят и каталогизират различните съставки или концепции, свързани с физическото разбиране“, казва невроученът Луис Пилото от лабораторията за изследване на изкуствен интелект DeepMind във Великобротания.

„Ние надградихме техните знания и създадохме набор от данни с физически концепции с отворен код. Тези систематични видео данни черпят вдъхновение от оригиналните експерименти, свързани с развитието, за да оценят физическите концепции в нашите модели.“

Съществуват три ключови концепции, които всички ние разбираме още от малки – неизменност (обектите няма да изчезнат внезапно просто така), твърдост (твърдите обекти не могат да преминават един през друг) и непрекъснатост (обектите се движат по последователен начин през пространството и времето).

Наборът от данни, създаден от изследователите, покрива тези три концепции, както и две допълнителни – непроменимост (свойствата на обектите, например форма, не се променят) и насочена инерция (обектите се движат по начин, който съответства на принципите на инерцията).

Тези концепции са изложени посредством клипове на топки, които падат на земята, отскачат една от друга, изчезват зад други обекти и се появяват отново и т.н. Учените обучават PLATO чрез въпросните видеа и накрая решават да го тестват.

Когато на изкуствения интелект са показани видеа с „невъзможни“ сценарий, които противоречат на законите на физиката, PLATO „изразява своята почуда“ от случващото се  - той е достатъчно умен, че да разбере, че нещо не е наред, че се случва нещо странно.

Нещо повече, PLATO усвоява тези знания за относително кратък период – в някои случаи за едва 28 часа.

Екипът провежда допълнителни тестове, но този път използва различни обекти от тези в обучителните масиви от данни. И този път PLATO показва, че знае много добре какво би и какво не би трябвало да се случва. На практика изкуственият интелект демонстрира, че може да се обучава и дори да надгражда своите базови знания.

Уви, PLATO все още не разсъждава напълно като 3-месечно дете. Така например когато му показват сценарии, които не включват каквито и да било обекти, той изразява почуда в далеч по-малка степен. Същото важи и в случаите, когато тестовите и обучителните модели са сходни.

Също така видеата, с които PLATO е обучен, включват допълнителни данни, които му помагат да разпознава обектите и техните движения в три измерения.

По всичко личи, че за да може да добие по-пълна картина, изкуственият интелект все пак се нуждае от допълнителни знания.

И все пак настоящото изследване би могло да хвърли повече светлина върху човешкото съзнание и да ни помогне да построим по-добри изкуствени интелекти, базирани на него.

Изследването е публикувано в Nature Human Behaviour.

Източник: Science Alert