Гигантът Гугъл оповести своя нов квантов процесор, наречен Брисълкоун, които може да изиграе ключова роля в превръщането на квантовите компютри във “функционално полезни” компютри за обикновените хора. Вие може би сте учудени, че въпреки целия шум около квантовите компютри, все още не сте получили добра оферта от компютърната фирма на улицата. Но реалността е, че квантовите компютри се използват почти изцяло само за научни изследвания и моделиране от най-високо ниво и не излизат от високоспециализираните лаборатории, в които се намират.

Полето на квантовите изчисления, при които един процесор поема цял спектър от входни и изходни данни наведнъж, непрекъснато разширява границите си през последните години. Но те все още не са достигнали нивата на ежедневна практичност, за да навлязат в живота на обикновения човек. Това събитие предстои и новият процесор на Гугъл е важна стъпка в тази посока. Той е 72 кюбитов процесор, като за сравнение последният квантов процесор на IBM бе 50 кюбита. И ако терминът кюбит не ви говори нищо може би ще ви бъде интересно да научите, че той е съкратеното название на “квантови битове “(quantum bits)”, които са новата основна единица за информация в настъпващата квантова ера на компютрите.