Психолози са разработили тест, който ще ви помогне да разберете дали страдате от извънреден страх в някакъв момент да се окажете без мобилен телефон.

„Номофобия“ е съкращение от английското no-mobile-phone phobia („безтелефонофобия“) и според учените има четири аспекта.

Хората, останали без телефон, се страхуват от:

  • това, че не са в състояние да общуват,
  • загуба на свързаност,
  • липса на достъп до информация,
  • това, че трябва да се лишат от удобството.

Участниците в проучването са отговаряли на твърденията на следващите страници по скала от 1 (силно несъгласие) до 7 (силно съгласие).

Можете да сумирате общия си резултат, като съберете точките си от всяко твърдение.

Колкото по-висок е резултатът, толкова повече сте жертви на новата болест.