Инженерите на австралийската компания Wave Swell Energy създадоха иновативна морска платформа UniWave 200. Основното при нея е, че за сметка на определени манипулации на бушуващите вълни, създава разлики в налягането на въздуха, в специално пригодена за това камера. По този начин се задвижва турбина, която генерира електричество.

Всъщност UniWave 200 е теглена плаваща електроцентрала, която се доставя до всяка точка на крайбрежната зона и се интегрира в местната електрическа мрежа. Платформата е проектирана по такъв начин, че прииждащите вълни "задвижват" водата в специална бетонна камера, където в резултат на това се повишава налягането, което изтласква въздуха през изпускателния клапан. Когато вълната се връща назад, водата се изтегля и така създава вакуум в камерата. Поради това въздухът започва да се засмуква през турбината, разположена в горната част на UniWave 200. Лопатките на турбината започват да се въртят и генерираната енергия се подава в мрежата през положения кабел.

Основната характеристика на технологията е еднопосочното генериране. Подобни "вълнови" устройства преди това са използвали по-сложни двупосочни турбини, където е необходимо да се регулира стъпката на лопатките и да се пренасочи въздушният поток. Турбините тип UniWave 200 са по-прости и по-евтини, а надводното им разположение гарантира по-дълъг експлоатационен живот.

Конструктивната характеристика на UniWave 200 позволява лесното й интегриране в брегозащитни конструкции - вълноломи и язовири, което в същото време позволява да бъде опазен брега и да се получава екологично чиста възобновяема енергия.

Източник: Мениджър Нюз