На всички ни се е искало да бъдем муха на стената по време на особено пикантен разговор или буквално да се изпарим във въздуха след някой голям гаф. Не е изненадващо, че шапките и наметалата, които ни правят невидими, съществуват основно в сферата на фентъзито и фантастиката.

През последните години бяха направени множество опити да се създаде технология, която да ни прави невидими. Сега младата компания Invisibility Shield Co., базирана във Великобритания, също се включва в надпреварата. Тя предлага нов продукт, който осъществява отколешната ни мечта и ни прави невидими. Е, в известен смисъл.

Както можете да видите на снимките към този материал, човекът, който стои зад щита, не изчезва в пълния смисъл на думата. Той се скрива заради един забавен оптичен феномен, наречен лентикулярна леща, при които множество тънки лещи с формата на цилиндри са подредени паралелно върху дадена повърхност. Ако някога сте виждали картичките, които променят изображението си, когато се наклонят под определен ъгъл, то значи вече сте запознати с този феномен.

Разбира се, когато става дума за цял невидим щит, използването на лентикулярните лещи ще е значително по-сложно, отколкото при една малка картичка, но основният принцип е същият.

„Всеки щит използва прецизно разработени и подредени лещи, които пренасочват по-голямата част от светлината, отразявана от обекта, настрани от наблюдателя – те я разпръскват настрани по предната част на щита (наляво и надясно)“, пише компанията в своята страница в Kickstarter.

„Тъй като лещите в тази подредба са вертикално ориентирани, вертикално ориентираната ивица светлина, отразявана от стоящия/приклекналия обект, бързо се разпръсква по хоризонталата, когато премине през щита.“

Лещите в случая наподобяват доста хоризонталните редици от неравности върху картичките. С тази разлика, че светлината не пада и не отскача под различен ъгъл от предната част, а навлиза от задната. Когато достигне краищата на лещите, тя се разпръсква настрани и покрива цялата повърхност, а това от своя страна замъглява обекта, който се намира зад щита. Междувременно по-централната светлина зад щита, където се намира „изчезващият обект“ се отразява назад и настрани.

Щитът е особено добър в запазването на интегритета на хоризонталните линии. Поради факта обаче, че лещите върху него са във вертикална подредба, той не е чак толкова ефективен по отношение на изобразяването на вертикални линии зад човека. Вместо това щитът създава своеобразна замъглена фонова светлина. Можете да видите този ефект в снимката по-долу – плочките изчезват точно толкова, колкото и самия човек, но тъмния ръб на стъпалото остава непокътнат.

Източник: Invisibility Shield Co.

„Можете да гледате на него като своеобразен вълновод, който направлява лъчите около обекта“, казва метаматериалният физик Алекс Диновестер от Университета на Аделейд пред Science Alert. Във физиката вълноводите се възприемат като структури, които направляват електромагнитните вълни в конкретна по-сока. Те се използват най-често в електрониката (вашата микровълнова например има вълновод), но съществуват и оптични вълноводи.

Принципът на работа на щита е описан подробно в кампанията на Invisibility Shield Co. в Kickstarter.

Източник: Science Alert