Квантовият компютър не е просто по-мощна версия на компютрите, които използваме днес. Tой е нещо съвсем различно, базирано на нови научни разбирания, както и на доза неопределеност.

Влезте в квантовия свят на чудесата със Шохини Гоуш, TED стипендиантка, за да научите за потенциала на тази технология да преобрази медицината, да създаде неразбиваемо криптиране и дори да телепортира информация.

Налични са субтитри на български.