Аудиторията в мрежата и онлайн агресията

05 юни 2018 г., 16:20
96

Rawpixel.com / Shutterstock

Всеки е получавал обидни и агресивни коментари в интернет и най-вероятно това се е случило в някой социална мрежа или форум. Но онлайн тормозът и агресията са социален проблем, който просто се прави възможен от технологиите. И вече е очевидно, че трябва да се вземат мерки, който не само да отслабят силата на интернет, която позволява онлайн тормоза, но и да ускорят социалните промени в нормите и ценностите на онлайн обществата. По принцип ние са научаваме да социализираме офлайн въз основа на визуални и вербални ключови характеристики на хората, с които общуваме.

Но когато ние пренесем социалното общуване в мрежата тези характеристики, който носят изключително ценна информация за социалното ни ориентиране, не са достъпни или са достъпни по много ограничен или дори изкривен начин. Това води до един вид социално дезориентиране и стабилните информационни опори, спрямо които ориентираме поведението си в нормалния свят, изчезват. Без тях е много по-трудно да се прецени адекватността на дадено поведение или съдържание спрямо различните онлайн общности. Изследванията показват, че повечето потребители на социалните медии си представят много различни аудитории от реалните.

Science Alert

Коментари