"Постоянството трябва да има някакъв практически край, или не е от полза за човека, който го притежава. Човек без практически полезен край се превръща в маниак или идиот. Такива хора попълват нашите убежища."

Александър Греъм Бел - американски учен от шотландски произход, изобретател на телефона и бизнесмен, основоположник на телефонията, основател на компанията Bell Telephone Company (American Telephone and Telegraph (AT&T), предопределил цялото по-нататъшно развитие на далекосъобщенията в САЩ, а и в останалия свят.