Йерархията в света на животните е много важно, защото всеки знае своето място и така оцеляването е по-лесно. В света на хищниците мъжкият ръководи парада. Да, но има изключения.

Петниста хиена е хищник, представител на семейство Хиени. Петнистата хиена е най-едрият представител от четирите съвременни вида от семейството. Днес се среща единствено в Субсахарска Африка. Петнистата хиена е един от най-социалните видове от разред Хищници.

При тях цари истински матриархат. Петнистата хиена образува матриархални семейни групи, наречени кланове, състоящи се от 10 до 80 животни. Жените имат думата. Най-високо положение имат женските, следвани от малките. Най-нисък статус имат мъжките и особено подрастващите, които с достигането на полова зрялост напускат клана в търсене на нов.

Въпреки че им се носи славата на мършояди, петнистите хиени всъщност осигуряват плячката си предимно от лов. В почти всички случаи плячката е уловена от самия клан. Жертвата обикновено е едър бозайник, хванат при съвместен лов. Със своите изключително мощни 34 зъба са способни да гризат най-едрите и здрави кости от трупа на жертвата.

Социалното поведение на петнистата хиена е също много любопитно – членовете на клана се познават. Те населяват обща територия и отглеждат заедно малките си.