Или по-скоро жабок.

Това странно и необичайно име се отнася за мъжките представители на жабата акушерка. Мъжкият е този, който носи със себе си оплодените яйца, докато малките попови лъжички станат готови да се излюпят. Яйцата, които още се наричат хайвер, са свързани помежду си с шнурове.

За разлика от останалите земноводни, които изхвърлят хайвера във водата, женската жаба акушерка хвърля хайвера на сушата. Веднага след това мъжкият протяга задните си крайници по такъв начин, че шнуровете, с които яйцата се държат едно за друго, се увиват около краката на мъжкия. Първо подхваща единия шнур с двата средни пръста на задния си ляв крак, докато бавно и внимателно го навива на дясното си бедро. После с дясната лапа, още по-бавно и внимателно, навива другия шнур с яйца на лявото си бедро. За около двадесетина минути той обвива цялата задна част на тялото си с яйцата.

Това е механизмът, по който се създава „гнездото с яйца“, което мъжкият от този момент носи навсякъде със себе си в период между 20 и цели 50 дни. Когато яйцата узреят достатъчно, таткото започва да търси подходящ воден басейн. Когато яйцата влязат в контакт с водата и слузестата ципа се размекне, поповите лъжички започват да се излюпват и една по една плъзват из водата.

Жабата акушерка е разпространена в Белгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Франция и Швейцария.

Жабата е част от културата и фолклора на много държави и народи. Тя е древен китайски символ, който се свързва с името на богинята Нюва, която е създателка но човека.

Обикновено се свързва с късмет и пари, богатство и безсмъртие. В различните религии и вярвания жабата има различни значения и й се приписват различни свойства. Най-силното от тях е, че жабата символизира прераждането и на новото начало.