Биолози в Германия установиха, че обикновените черни врани могат да фокусират вниманието си върху събития и процеси от заобикалящия ги свят и го правят бързо и качествено, също като хората, съобщи ТАСС.
В миналото тази способност се смяташе за отличителна черта на хората и на висшите примати, пишат авторите на изследването в статия в списанието на Академията на науките на САЩ (PNAS).

"Концентрацията на вниманието е умение да се отличи процес или обект от обкръжаващата среда и той да бъде наблюдаван, като се игнорира всичко останало. В миналото тази способност се смяташе за отличителна особеност за хората и маймуните, но проведените от нас експерименти показват, че враните могат много добре на контролират вниманието си и да го фокусират", пишат изследователите.

Орнитолози под ръководството на проф. Андреас Нидер от университета на Тюбинген, Германия, в продължение на няколко години изследват умствените способности на враните. Неотдавна европейски биолози откриха, че тези птици са в състояние да възприемат събития и логически конструкции, свързани помежду си чрез причинно-следствени и други връзки.