Сладководната вода променя рязко своето обичайното местоположение – придвижвайки се от по-топли към по-студени региони – което означава, че настъпват сериозни промени на глобално ниво по отношение на установения от доста време насам воден цикъл.

Облаци, валежи, реки и морета. Това е водният цикъл – движението на водата из нашата планета. И той е от ключово значение за живота на Земята.

Не е учудващо, че предизвиканата от човека климатична криза го променя. Това, което изненадва учените е, че тази промяна се случва по-бързо, отколкото моделите прогнозираха. Съпоставка между 20 различни климатични модела показва, че всеки един от тях е подценил мащаба на промяната.

Според научното проучване, публикувано в Nature, поне два пъти повече сладководна вода се е придвижила от по-топлите към по-студените региони в света, отколкото прогнозират нашите модели. Изчислението е направено на базата на проучване на солните концентрации в океана, което показва колко значителна е въпросната промяна.

„На базата на предишни проучвания знаем, че световният воден цикъл се усилва – казва водещият автор д-р Теймур Сохали от Университета на Нови Южен Уелс. – Просто нямахме представа с колко точно.“

Измерването на солеността е особено добър подход, тъй като близо 80 процента от валежите и изпаряванията се случват над океана. Данни, събрани в периода 1970 – 2014 г. показват спад в солеността на океанската вода на по-високи географски ширини.

„В по-топлите региони изпарението отстранява сладководната вода в океана и остава единствено солената. А това прави океана още по-солен – допълва проф. Ян Зика, съавтор на проучването. – Водният цикъл взима тази сладководна вода и я отнася в по-студените региони, където пада под формата на дъжд в океана и намалява солеността му.“

Екипът изчислява, че в рамките на въпросните 44 години между 77 000 и 46 000 кубични километра сладководна вода се е изместила от тропичните и субтропичните региони към полюсите. Това е горе-долу еквивалентът на САЩ, покрит с 8 до 5 метра вода.

„Промените във водния цикъл могат да окажат ключово въздействие върху инфраструктурата, земеделието и биоразнообразието – продължава д-р Сохали. – Ето защо е важно да знаем по какъв начин изменението на климата влияе на водния цикъл днес и занапред.“

Източник: IFLScience