Просото е културата, заради която хората са минали от лов и събирачество към земеделие, твърдят изследователи от Великобритания, САЩ и Китай.

Това се е случило преди около 10 000 години на територията на Китай според доклада на учените, представен на конгрес на археолозите в Шанхай.  

Култивирането на просото е започнало в Северен Китай и централните части на Монголия и бързо се разпространило по цялата Евразия. За това допринесли племена, които бродели из континента от 2500 до 1600 г. пр. Хр. Учените смятат, че просото е станало първата земеделска култура благодарение на непретенциозността и устойчивостта си.

То помогнало на древните хора да си гарантират храна, тъй като реколтата можела да се събира 45 дни след посяването. За разлика от ориза, например, чиято реколта изисква 100 дни. Този кратък цикъл подтикнал хората да се „успокоят“ за прехраната си, а по-късно да започнат да отглеждат и други култури и да трупат запаси от просо за изхранването си.  

Постепенно племената, които отглеждали различни култури, завършили прехода от лов към земеделие и започнали да развиват отглеждането на различни култури, като се опирали на натрупаното знание за сезоните и цикъла на отглеждане.

Източник: Мениджър Нюз