Познат е като Бодлив дявол или още Молох. Представлява дребно влечуго от разред Люспести, единственият представител на рода Молохи. Въпреки външния си вид, той е почти безобиден.

Тялото му е изцяло покрито с големи, твърди шипове. Изглеждат доста заплашително. Въпреки страховития си външен вид, в действителност не може да ви направи нищо и не е отровен. С бодлите си, които приличат на увехнали листа, той може добре да се прикрива и да се предпазва така от неприятели.

Молох се прехранва най-вече с мравки и термити, като на едно хранене може да погълне до 3000 насекоми. По-любопитно е обаче как пие вода, тъй като кожата му пропуска вода и функционира на практика като гъба.

каналчетата и браздите в кожата му е прокарана капилярна система, която представлява система от фини, малки тръбички, които доставят течности в организма на гущера. Кондензацията на росата през нощта помага за събирането на влага, която се образува по кожата и по надлъжните бразди на гърба се стича до специални капиляри на главата. По този начин даже когато е стъпил само с единия си крак във водата, тя се „изпомпва“ в устата му дори вертикално.

* Любопитен факт: Молох е също името на зъл западносемитски бог на слънцето и огъня, на който служели и принасяли в жертва деца амонците, а по-късно - и други западносемитски народи.