Кенгуруто, както и хората, предпочитат да използват един от двата си горни крайника. Но за разлика от хората масово са левичари, пише списание Current Biology.

Въпреки че австралийските торбести животни нямат невронни връзки между лявото и дясното полукълба, които определят дали човекът ще е левак или десняк, в природата кенгурото предпочита да събира листа, да огъва клони или да си чопли носа с лявата лапа. Учените установили, че тя се използва за по-сложните манипулации, а дясната – за действията, които изискват физическа сила.

Ръководителят на изследването Егор Малашичев от Санкт Петербургския университет забелязал преди 10-ина години, че при скачащите жаби по-рядко преобладава използването на един крайник в сравнение с жабите, които не скачат. След това открил, че мешестите – летящата катерица и  опусумът, също имат предпочитана лапа. Но при кенгурата това явление били най-ярко.

Според авторите на проучването трябва да започне по-активно изучаване на мозъка на торбестите животни, който по много важни параметри се отличава от мозъка на другите млекопитаещи животни.  Изследванията могат да отговорят на въпроси, свързани с психически заболявания като шизофренията и аутизма, след като наскоро бе установено, че те имат връзка с това дали човек е левак или десняк.