Горските пожари повишават риска от редица онкологични заболявания. Това гласи обобщение от проучване на канадски учени за въздействието на горските пожари върху човешкото здраве, публикувано в The Lancet Planetary Health.

Епидемиолози и анализатори от канадски университети са провели популационно проучване на 2 милиона канадци, анализирайки статистическите данни за заболеваемостта от рак и смъртните случаи от онкозаболявания в периода между 1996 и 2015 г.

Така учените стигат до заключението, че вероятността при хората, които са били изложени на горски пожари да се разболеят от рак на белия дроб е с 4,9% по-голяма, а от мозъчен тумор - с 10%.

Изследователите смятат, че е необходима по-нататъшна работа за оценка на въздействието върху човешкото здраве от канцерогените, излъчени в атмосферата в резултат на горски пожари.

Източник: Мениджър Нюз