Учени от университета на Северна Каролина предупреждават, че заради ефектите от глобалното затопляне условията за отглеждане на хмел ще се променят, а това от своя страна ще промени и вкуса на бирата. Но не към добро, предава Fox News.

Заради климатичните промени нощите тепърва ще стават по-топли, зимата ще си отива по-рано, а сушите ще зачестяват. Всичко това ще промени вътрешната „химия“ на растенията и в крайна сметка – ще се отрази на вкуса.

По същия начин и продукти като виното, кафето и чая се влияят от условията, при които виреят растенията или пасе добитъкът. В земеделието съществува специфичен термин за това – тероар. Думата идва от френски и може да се преведе като „усещане за място“. Тероар на практика описва специфичните характеристики, които географският регион предава на виното, кафето и чая. Почва, подпочвен слой, скалата под него, техните физически качества, климатичните условия, техники за обработка, скоростта, с която почвата съхне, дали тя приема или отхвърля влагата, надморската височина, наклонът на терена, ориентацията му по отношение на слънцето, освежаващата близост до гори, водни басейни или реки, цялата комплексност на тези характеристики определя тероара, който се изразява в характера на виното впоследствие.

Що се отнася до хмела и бирата, ранната пролет дава повече шансове на вредителите, а по-топлите нощи дезориентират растенията, причинявайки ефекти, подобни на тези от часовата разлика за хората. В резултат на това растението не може да се синхронизира със средата. Добивът намалява, а вкусът на крайния продукт се променя към по-лошо.

Въпреки че климатът на Земята се е изменял и преди, промяната на температурата е била много по-бавна и е давала на видовете шанс да се адаптират към новите условия, отбелязва Колийн Дохърти. Днес обаче скоковете на температурите са много по-резки и растенията нямат необходимото време да реагират адекватно на случващото се.