Изграждане основите на научната лаборатория в българската изследователска база "Св. Климент Охридски" на о.Ливингстън в Антарктида и работа върху седем научни проекта са основните задачи пред участниците в 30 -та Българска антарктическа експедиция. Това каза ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев, цитиран от Нова. Първата група от 15 души тръгва за Антарктида на 19 ноември, сред тях са и четирима строители от с. Чепинци. Втората част от експедицията от 11 учени трябва да замине в средата на януари 2022 г.

Проф. Пимпирев изрази надежда през октомври следващата година към българската база да се отправи и новият български военен научноизследователски кораб "Св.св. Кирил и Методий". В момента корабът трябва да премине задължителен ремонт и полярниците ни от 30-ата експедиция ще използват отново транспорт на партньорски държави като Аржентина, Испания, Португалия, Бразилия, за да стигнат до Антарктида.

По време на първата част от експедицията трябва да бъдат положени основите на новата научна лаборатория в българската база, в която освен нашите учени ще работят и техни чуждестранни колеги от цял свят. Проф. Пимпирев посочи необходимостта от модерна научна лаборатория за българската база и допълни, че тя е включена в пътната карта за научна инфраструктура в България и в ЕС.

От проектите, върху които ще работят учените, два са в областта на медицината, единият от тях ще изследва съня. В изследването ще бъдат включени освен българските полярници и техни испански колеги от съседната база "Хуан Карлос". Учените ще работят и по проекти в геофизиката за изследване движението на земната кора, по геоложки проект за проучване на полезните изкопаеми, както и по три биоложки проекта за изследване на уникалното биоразнобразие на Антарктида.