1. а) синьозелен; б) синьо-зелен; в) синьо зелен

2. а) небесносин; б) небесно син; в) небесно-син

3. а) температура; б) темперетура;  в) тенпература

4. а) папионка б) папийонка

5. а) одеало;  б) удеяло; в) одеяло

6. а) военопленик; б) военопленник; в) военнопленник

7. а) въстаник; б) възстаник; в) въстанник

8. а) нейн б) неин;  в) нейин

9. а) подвързвам; б) подвръзвам;  в) потвързвам

10. а) тринайсти; б) тринаисети; в) тринайсети

11. а) подтискам; б) потискам; в) подискам

12. а) юрист консулт; б) юристконсулт ; в) юрисконсулт

13. а) полюлей; б) полилей

14. а) перипети; б) перипетий; в) перипетии

15. а) дедектив; б) детектив

16. а) препядствие; б) препятствие

17. а) сушоар; б) всешоар; в) сешоар

18. а) всякаш; б) сякаш

19. а) скулптор; б) склуптор; в) скулптур

20. а) скулптора; б) склуптура; в) скулптура     

21. а) пропусквателен пункт; б) пропускателен пункт;  в) пропузквателен пункт

22. а) опастност; б) опасност; в) опаснос

23. а) оттенък; б) отенък; в) оттенак

24. а) бежав; б) бежаф; в) бежов

25. а) безмислен; б) бесмислен; в) безсмислен

26. а) безпорен; б) безспорен; в) беспорен

27. а) безнадежно; б) безнадеждно; в) безнъдеждно

28. а) безскрупулен;  б) безкрупулен; в) безскруполен

29. а) цъфтеж; б) цъвтеж; в) цъфтеш

30. а) безучастнос; б) безучасност; в) безучастност

31. а) презунция; б) презумция; в) презумпция

32. а) аргомент; б) аргумент; в) аргумен

33. а) анцунг; б) анцуг; в) анцук

34. а) абитюрент; б) абитурент; в) абитуриент

35. а) асфалт; б) асвалт

36. а) сфера; б) свера

37. а) предвид; б) в предвид; в) впредвид

38. а) взаимствам; б) взаймствам; в) заимствам

39. а) възспирам; б) въспирам; в) възпирам

40. а) възставам; б) възтавам; в) въставам

Ще намерите отговорите на следващата страница.