Въпреки всички проблеми и затруднения в много области на живота аутизмът прави някои задачи по-лесни, а в някои случаи, като математическите и логическите задачи, дори много по-лесни. Ново изследване, проведено от италиански психолог показа, че съществува действителна връзка между систематичното мислене и математическите способности. И това помага да се обясни защо хора, които страдат от аутизъм имат голям потенциал за математика.

Общо казано, нашите мозъци имат два различни подхода за разрешаването на дадена дилема. Ние или идентифицираме връзките между различните категории и използваме това, за да предскажем резултат или да извлечем заключение. Или, при втория подход, ние просто използваме много и разнообразни социални функции, за да постигнем същото. Систематичните и емпатичните тенденции имат своите плюсове и минуси и в реалността ние рядко ги използваме напълно изолирано една от друга. Но хората имат своите предпочитания, заложени или развити.

Понякога те се дължат на заучени и придобити реакции, а понякога се дължат на специфични неврологични пътища за обработка на информацията. Аспектът на математиката и логиката, който касае разрешаването на задачи изисква повече ресурси от систематичния подход. “Може да се помогнем на хората, които се борят с математиката като ги окуражаваме да играят и да се занимават с неща, които развиват тяхното удоволствие от систематизирането”, коментира д-р Бресан.

Science Alert