Попитали професор по математика:

- Ще гласувате ли на предстоящите избори?

- Не, разбира се. Имам си по-важни занимания – отвърнал той.

- Но защо? Това е ваш граждански дълг! Вие сте обществено значима личност!

- Знаете ли – отвърнал ученият, - аз съм математик и изчислих, че вероятността моят глас да повлияе на нещо, е близка до нулата.

- Но какво ще стане, ако всички се покажат такива „умници” като вас? Изборите ще пропаднат!

- Знаете ли... аз съм математик. И изчислих, че вероятността в нашата страна да се намерят толкова много умни хора също клони към нулата!