СОЦИАЛИЗЪМ:

Имаш 2 крави и даваш едната на съседа си.

КОМУНИЗЪМ:

Имаш 2 крави. Правителството ти ги взема и двете и ти дава малко мляко.

ФАШИЗЪМ:

Имаш 2 крави. Правителството ти ги взема и двете и те застрелва.

ТРАДИЦИОНЕН КАПИТАЛИЗЪМ:

Имаш 2 крави. Продаваш едната и купуваш бик.

Стадото ти се увеличава и доходите ти нарастват. Продаваш добитъка и планираш пенсионирането си със спечелените пари, но фалираш на борсата поради интервенция на Международна корпорация, занимаваща се с търговия с крави.