– Господин професоре, пред кабинета ви стои един просяк и моли да му дадете нещо.

– Добре, дайте му две задачи по геометрия.