Какво казала нулата на осмицата?
- Хубав колан!

А какво казала окръжността на допирателната?
- Спри да ме докосваш!