В лекция по философия преподавателят изрича следните думи:

- Нито една наука няма да направи човек щастлив…

Изведнъж някой от аудиторията се обажда:

- Освен химията!