Един студент по физика записал богословие. Задрямал по време на лекция и лекторът го сбутал:

- Кажете колега, какво е Божията сила?

Студентът се сепнал и отговорил:

- Това е Божията маса по Божието ускорение.