Безкраен брой математици влезли в един бар.

Първият поръчал една бира. Вторият – половин. Третият – една четвърт.

- Мразя ви – казал барманът и налял две бири.