За първи път невроучени наблюдаваха как молекули, сформиращи спомени, пътуват из мозъка на живо животно. Този безпрецедентен пробив хвърля повече светлина върху това как нервните клетки създават спомени, пише io9.

Преди за да може да се реконструира един спомен, той трябва да се закодира и съхрани в мозъка. Това е сложен и динамичен процес, който включва промени на молекулярните структури, които влияят на синаптичните трансмисии между невроните. Наблюдаването на всичко това обаче е много по-трудно, отколкото си мислите.

Наистина – невроните са изключително чувствителни на всякакви смущения и въобще не е лесно да се наблюдават, докато сформират спомени в живи мозъчни клетки. Учените от колежа по медицина „Алберт Айнщайн“ към университета „Йешива” обаче успяват и създават това невероятно видео, в което ясно се вижда как молекулите на информационната РНК (стимулирани така, че да флуоресцират) в мозъка на мишка се придвижват по невроните, за да формират нови спомени.