1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) стихосбирка, сграда, сглобка

Б) мирис, обред, тюркоаз

В) безмислен, изкуствен, разсеян

Г) пораствам, възпламенявам, възпирам

2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) видели, живели, стоели

Б) осмислям, овековечавам, оспорвам

В) стоицизъм, героиня, лаитмотив

Г) ремък, недоимък, пламък

3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Фармацевтът ми препоръча лекарство, което подобрява кръвообръщението.

Б) Някога всички от семейството са вземали участие в беритбата на гроздето.

В) Наближава абитуриентският бал, а все още не сме започнали подготовката за него.

Г) Снайперистът бе заел позиция на хълма, недалече от военнополевия лагер.

4. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) В Ботевата поезия намира израз непримиримостта на лирическия говорител с подтисничеството, а също и с лицемерието, конформизма и патриотарството.

Б) След потушаването на Илинденско-Преображенското въстание и смъртта на Гоце Делчев Яворов преживява дълбока душевна криза.

В) „Горчиво-сладък” е животът на Елинпелиновите герои, подобно на възпятата в народната песен билка пелин, дала псевдонима на писателя.

Г) За разлика от поетите-символисти, за които нощта се свързва с отчуждението и самотата, Гео Милев се връща към най-ранните митове, според които светът се заражда от хаоса.

5. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Пленарната зала в Народното събрание отново бе полупразна.

Б) Веднага трябва да тръгна оттук — в шест часа имам важна бизнес среща.

В) Свободата на словото е регламентирана от Европейската конвенция за Защита на правата на човека и основните свободи.

Г) Преходът от Средновековие към Ренесанс е отразен в Дантевата творба „Божествена комедия”.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

В класа има двадесет и шест ученици (А), тридесет процента (Б) от тях са получили слаби оценки и на двата теста (В), затова трябва да бъдат положени усилия с цел преодоляване на пропуските в знанията и уменията и недопускане на толкова много процента (Г) слаби бележки.

7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Срещам доста трудности при изучаването на албанския и румънския езици.

Б) Това е най-разумният и благороден човек, когото съм познавал някога.

В) Най-интересна от първенството беше срещата между немския и испанския отбор.

Г) Най-много ми харесаха тъмночервената и черно-бялата рокля.

8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Трябва да вземаме допълнителни уроци и да се стараеме повече, за да постигнем желания резултат.

Б) Тръгвайки си от работа, много ми прилоша, защото времето беше ужасно горещо, и едва стигнах до вкъщи.  

В) Вазов почита и се прекланя пред родната природа.

Г) Това е най-лесният изпит, на който студентът ще трябва да се яви през тази сесия.

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Когато чу първите пукоти на канарите, които се строполяваха долу от мините той си отри с ръкав очите, защото се просълзиха. (Ив. Вазов, „Дядо Йоцо гледа”)

Б) Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганю, но те засега са на втори и на трети план... (Ал. Константинов, „Бай Ганьо”)

В) Сякаш че това схлупено здание, изнемощяло под товара на годините си, безутешно плачеше. (Елин Пелин, „Задушница”)

Г) Той гълчеше силно и сърдито, но усещаше, че думите плачат в душата му, и той правеше неимоверно усилие да скрие тая слабост. (Елин Пелин, „Гераците”)

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) Чудя се на море ли да отида, или на планина, ала все още не мога да реша.

Б) Ти според мене трябва да се стараеш и да учиш повече, за да си вземеш изпитите.

В) Боян, разбира се, отново е забравил, че днес ще имаме контролно по математика.

Г) Ще се прибера вкъщи едва, когато приключа с многото задачи, които имам за днес.

Ще намерите отговорите на следващата страница.