Японско предание пази тази източна мъдрост за дълголетие. Имало някога един мъж, който получил безценно наследство от своя баща – знанието за „точката на стоте болести”. Той изпълнявал съвестно заръките на баща си и всеки ден масажирал тази точка. Какво постигнал? Историята казва, че благодарение на това, живял достатъчно дълго, за да бъде свидетел на раждането и смъртта на няколко императора.

Точката на дълголетието се появява и в друга източна легенда, подплатена и с исторически данни. В далечни времена поклонници и монаси често извършвали дълги преходи – от 5 до 8 дни, без нощуване. За да се справят с изморителните походи без почивки, сън и отдих, те използвали следната методика: притискали димящ пелин към точката на дълголетие.

И днес точковият масаж е една от най-известните и практикувани източни лечебни терапии. От древни времена източната медицина познава добре тайната карта на човешкото тяло, която е маркирана от 365 точки и 12 главни меридиана. Умело прилаганият натиск върху тях се основава на учението за меридианите и „каналите”, за които се смята, че са включени към съответен орган в тялото. Според същото това учение, стимулирането на Точката на дълголетието (Цзу сан ли) задейства подмладяващи процеси в организма и забавя стареенето. Китайците наричат това място „Точка на дълголетието”, а японците – „Точката на стоте болести”.

Къде е скрита?

Ако се върнем отново в японската легенда, с която започнахме, очевидно всеки може сам да се погрижи за своето здраве и дълъг живот, стига да намери тайния ключ в тялото си. Не е трудно да го намерите:

- Седнете на пода.

- Свийте крака в коленете под прав ъгъл.

- Положете ръце върху капачките на коленете с пръстите надолу. В тази позиция кутрето се пада в ямката между големия и малкия пищял. Точно там се намира и точката на дълголетие.