1. Шумерите са изобретили:
а. колелото
б. модерните земеделски техники
в. подвижен воден канал

2. Какво е юрта? 
а. Вид камшик 
б. Кожен колан 
в. Монголска палатка

3. Какъв цвят са черните кутии на самолетите?
а. черни
б. червени
в. оранжеви

4. Какви са основните съставки на готварската сол?
а. натрий и хлор
б. калций и въглерод
в. водород и цинк
г. кадмий и хром

5. Кое е дезинфекционно средство?
а. салициловата киселина
б. глицеринът
в. хлороформът
г. карболовата киселина

6. Екваторът минава през 13 държави. Коя не е сред тях? 
а. Колумбия 
б. Индонезия 
в. Индия 

7. Къде се е състояла първата световна кинопрожекция?
а. Лондон
б. Париж
в. Лион
г. Ню Йорк

8. Към Ренесанса принадлежи…
а. Пабло Пикасо
б. Марк Шагал
в. Рубенс
г. Леонардо да Винчи

9. Кой от режисьорите поставя началото на Неореализма?
а. Фредерико Фелини
б. Роберто Роселини
в. Рикторио Де Сика
г. Роберто Бенини

10. Родното място на прочутата оперна певица Христина Морфова е: 
а. Чирпан 
б. Стара Загора 
в. Сливен

11. В кои климатични пояси се намира Африка?
а. Екваториален и субекваториален;
б. Екваториален, субекваториален и тропичен;
в. Екваториален, субекваториален, тропичен и субтропичен.

12. Прабългарският военноплеменен съюз е създаден при хан:
а. Кубрат.
б. Омуртаг
в. Аспарух

13. Астраган е…
а. древногръцки философ
б. град в Русия
в. обработени кожички от новородени каракулски агнета

14. Шампанското е изобретено през 1688 г. от:
а. френски свещеник
б. немски лекар
в. италиански архитект

15. Готама е другото име на:
а. Буда
б. Александър Велики
в. бог Озирис

16. Първото издание на „Бай Ганьо“ е отпечатано през:
а. 1888 г.
б. 1895 г.
в. 1899 г.

Ще намерите отговорите на следващата страница.