Учени са успели да телепортират на рекордните 30 км информация, кодирана във фотони, съобщава Мениджър Нюз.

Квантовата телепортация чрез оптична мрежа може да увеличи значително сигурността и устойчивостта на интернет връзките. При предаването на информация на големи разстояния обаче са необходми два независими светлинни източника.  Проблемът е, че, след като измине няколко километра, светлинният лъч на единия източник трябва да остане непроменен като лъча от другия източник.

За да разрешат този проблем, две изследователски групи разработили независимо една от друга механизъм за обратна връзка и синхронизация на светлинните лъчи. В единия случай бил използван лъч с дължина на вълната, характерна за телекомуникациите. Това позволило да се минимизира скоростта, при която фотонният сигнал губи интензивността си, когато преминва през оптичното влакно. Втората група използвала допълнителен светлинен лъч с дължина на вълната 795 нанометра.

В крайна сметка учените установили, че квантовата телепортация на дължи разстояния е техническа възможна. Те се надяват, че работата им ще тласне разработването на нови технологии, които ще увеличат ефективността при предаването на кодирана в елементарни частици информация.