По-лека следобедна програма с повече междучасия ще даде възможност на децата да запомнят наученото сутринта. Ново изследване установи, че интензивното раздвижване четири часа след усвояване на нови знания помага за по-доброто им усвояване.

Спортът непосредствено след ученето не допринася за запомняне.

Най-ефикасно е добро раздвижване 4 часа по-късно, твърдят специалистите от медицинския център към университета Радбауд в Холандия.

Как движението засилва паметта, не е ясно. Предишни проучвания показаха важността на органичните съединения катехоламини, като допамина и норепинефрина, за затвърждаване на запомненото.