След като се наспим добре, помним информацията по-успешно, стига мозъкът ни да знае, че тя ще ни е от полза в бъдеще, пише PopSci.
Експертен екип от германския университет в Любек проведе серия опити, за да провери как контролният ни център решава кое е добро за нас и кое – не. Учените накарали няколко групи доброволци да запомнят 40 двойки думи и след това позволили на някои от тях да поспят 8-10 часа. На следващия ден отпочиналите съумели да си спомнят повече думи от останалите, но най-добре се справили онези, които предварително знаели, че на сутринта ще ги оценяват.

Така че, ако ви предстои изпит, вашият мозък ще отчете това и ще дава предимство на онази информация, която е пряко свързана с въпросите, по които ще ви препитват.