След повече от 100 години дебат между учени от цял свят, включително легенди като самия Айнщайн, физиците най-накрая намериха доказателство на третия закон на термодинамиката, който твърди, че температурата на абсолютната нула не може да бъде достигната физически, защото е невъзможно ентропията (или степента на неподреденост на една физическа система) да стигне нула.

Въпреки че физиците отдавна подозираха, че има вътрешно присъщ лимит на скоростта, поради който охлаждането на Вселената не може да достигне абсолютната нула (или -237.15 по Целзий) до сега нямаше научно прието доказателство за това.

“Ние показваме, че реално не може да изстудите система до абсолютната нула разполагайки с крайни ресурси,” обяснява един от учените на екипа, Луис Масанес, от Юнивърсити Колидж Лондон.

“След това заключаваме, че е невъзможно да се изстуди система до абсолютната нула в рамките на краен период от време и установихме връзка между времето и най-ниската възможна температура. Това е скоростта на охлаждането.”

Източник: Science Alert