Ново изследване установи, че еволюцията на човека като вид е всъщност много по-богата и структурирана от онази, която досега бе плод на приетата научна хипотеза. Група от учени, принадлежащи към множество научни области, формулираха позиция, че ние наистина трябва да променим начина, по който си представяме структурата и динамиката на развитието на човека. Според тях е много по-правилно да разглеждаме homo sapiens като нетния комбиниран продукт на множество различни популации. Новата научна хипотеза се нарича Африкански мултирегионализъм.

Предците на човека са напускали Африка в продължение буквално на милиони години, като са оставили кости и инструменти като следи от своя прогрес. Но всеки homo sapiens, който населява планетата днес може да проследи своите гени обратно назад във времето до популация, която се е отделила от близък родствен вид сравнително неотдавна, или поне в геологически времеви мащаб. “Останките и артефактите показват мозаечен тип  континентална тенденция като основа за съвременния човек”, обяснява Елеанор Сери от университета Оксфорд.

Science Alert