За първи път учените успяха да заснемат отблизо единична молекула на ДНК, която се репликира. Записът повдига въпроси за природата на процеса и дали изобщо сме  го разбирали добре в детайли.

Записът показва, че точи ключов за живота процес се опира на неочаквана случайност, и може да доведе до цялостно преосмисляне на проблема за това как се случва генетичната репликация без мутации. “Това е наистина промяна на парадигмата, която подкопава установеното разбиране за природата на процеса така, както е описана в учебниците,” обяснява Стивън Ковалчиковски от университета в Калифорния в Дейвис.

Досега учените предполагаха, че ДНК полимеразите на лентите някак се координират една с друга по време на процеса на репликация, така, че една да не застане пред друга по време на процеса и така да предизвика мутации. Но записът на процеса разкрива, че няма никаква реална координация и лентите, някак си, действат независимо една от друга и въпреки това резултатът е перфектно съвпадение всеки път. 

Източник: Science Alert