Полициститният синдром на яйчниците се среща много често и е една от водещите причини за безплодие по света. И въпреки десетките години на изследвания и хипотези, никой не успя да разбере как точно започва той. Но изглежда науката има успех в тази посока. Докато в продължение на десетилетия учените смятаха, че състоянието започва именно в яйчниците на засегнатите жени, някои от последните изследвания твърдяха, че състоянието започва в мозъка. А сега ново изследване по проблема показва, че истината най-вероятно минава като комбинация между двете водещи досегашни хипотези. А именно, че заболяването протича тогава, когато хормон, който се произвежда от яйчниците, взаимодейства с група от неврони в мозъка на майката.

Това взаимодействие може да предизвика каскаден ефект, когато нарушава ензимния баланс в плацентата и накрая причинява полициститния синдром в детето. Като се има предвид факта, че синдромът е силно фамилно разпространен, тази теория намира първоначалното си потвърждение в емпиричните факти.

Science Alert