Ако като деца не сте обичали математиката, сигурно са ви отблъсквали строгите и сложни правила. Но тази загадка нарушава всички закони на математиката. Можете ли да я решите?

 

8  +  2  =  16106

 

5  +  4  =  2091

 

9  +  6   =   54153

 

7  +  5   =   35122

 

20  +  3  =  602317

 

 

Отговор.